Tuin / Oprit en terras

Waterinfiltratie 2.0

Regen durft voor wateroverlast zorgen. Zeker als er plots teveel regen valt en de riolering de hoeveelheid water niet meer aankan. ArtStone is vertrouwd met de problematiek en werkte met het Fluvio bufferblok een bufferings- en infiltratie-oplossing uit.

Het Fluvio bufferblok is een betonnen blokje dat onder de verharding wordt geplaatst. Danzij zijn vorm wordt het regenwater in een holte in de blok geleid en daar gebufferd om geleidelijk in de ondergrond te infiltreren. Hiervan is niets zichtbaar aan de oppervlakte.

 

Wachtruimte

Het betonnen, ecologisch systeem zorgt er in de praktijk voor dat het teveel aan water ter plaatse tijdelijk gebufferd wordt tot wanneer het waterpeil gezakt is en in de ondergrond kan infiltreren. Er is dus sprake van een noodverloop wanneer de grond volledig verzadigd is. Het bufferblok heeft in de kern een speciale holte waar het water kan ‘wachten’. Pas al er ruimte is, wordt het afgevoerd. Dit heeft ook zijn direct effect op grondwater dat voldoende op peil moet blijven.

Het aantal blokjes op een totale verharding kan minimaal worden gehouden. Een blok buffert 80 l/m² verharding. De wetgeving verplicht slecht 25 l/m².