Privacy policy

Innovatief.be - een initiatief van Weldon Magazines bvba - is begaan met je privacy en persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt. Daarom lichten we je in deze privacy policy op een duidelijke manier toe dat we erg vertrouwelijk omgaan met deze gegevens en hoe we deze verwerken. Innovatief.be benadrukt dat het geen persoonsgegevens verzamelt tenzij deze op vrijwillige basis verstrekt worden. Deze informatie kan door Weldon Magazines bvba of haar commerciële partners gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Tenzij je je daartegen verzet. Uiteraard heb je recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking. Indien je jouw identiteit kan aantonen kan je jouw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de redactie. Deze kan je contacteren via redactie@innovatief.be. Weldon verbindt zich er toe om hier tijdig gevolg aan te geven.

Weldon Magazines bvba verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het aanvragen van de nieuwsbrief, of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden en daartoe opgeslagen in databanken. Een noodzaak om bv. onze nieuwsbrief te kunnen uitsturen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. 

Uiteraard stelt Weldon Magazines bvba alles in het werk om je gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. 

 

Aansprakelijkheid

De redactie van Innovatief.be streeft naar de juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. Toch kan deze informatie onvolkomenheden bevatten. Weldon Magazines bvba kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor iedere beslissing of actie die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de aangeboden informatie of gegevens. Noch is Weldon verantwoordelijk voor fouten of vergissingen of voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of eender welke schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van de informatie of data. Dit zelfs wanneer Weldon Magazines bvba gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Weldon Magazines bvba is ook niet verantwoordelijk voor virussen indien deze – ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen – op de site zouden voorkomen en wijst dan ook de aansprakelijkheid af voor eender welke schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Weldon Magazines bvba kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.innovatief.be en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Innovatief.be en de subdomeinen bevatten ook links naar externe websites. Weldon Magazines bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het privacybeleid van de websites die je via links vanuit www.innovatief.be kan bereiken.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Weldon Magazines bvba, Broosveldstraat2A, 3570 Alken of rechthoudende derden.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.