jules frans 3612 0617 slider
Tuin / Oprit en terras

Meer grasgroei bij waterdoorlatende tegels

Wateroverlast in steden en gemeenten is een groeiend probleem. Door steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden kunnen de rioleringen op piekmomenten de overvloed van hemelwater niet meer verwerken. Het water kan, zeker in ons steeds meer en meer verkaveld België, steeds op minder plaatsen in de bodem infiltreren. De riolen raken overbelast met als gevolg dat straten, beken en rivieren overstromen. 

Waterdoorlatende en waterpasserende bestratingsproducten zorgen ervoor dat het regenwater in de bodem kan infiltreren. Bij waterpasserende grasbetontegels fungeren de openingen -indien gevuld met kiezel- als buffers voor het overtollige water.                                                                                                                           

Aviena Straight

Architect Maxime Saïsse creëerde in co-creatie met Ebema-Stone&Style de eerste modellen in deze lijn: de Aviena Square en de Aviena Circle. Met studiebureel Sweco werd gezocht naar een vernieuwde versie van deze grasbetontegel. Het resultaat van deze co-creatie is de Aviena Straight. Opgevuld met gras geeft deze elk oprit of parkeerplaats een esthetisch groen uitzicht.

Grotere oppervlakten kunnen machinaal geplaatst worden, wat tijd- en kostenbesparend is. Ebema heeft in samenwerking met de leverancier van de klemmen een systeem ontwikkeld, dat een snelle machinale plaatsing vanaf de vrachtwagen mogelijk maakt. Dit aan een tempo van ongeveer 100m² per 60 tot 90 minuten. 

Een aandachtspunt van een grasbetontegel ligt bij de grasgroei. Veelal groeit niet op elke plek dezelfde hoeveelheid gras. Om de grasgroei te verbeteren, zijn de nokken van de drie-aan-elkaar hangende tegels extra laag. De nokken van de Aviena Straight zijn ook extra verdicht ten opzichte van eerdere modellen in de Aviena-lijn.

De afmeting van de Aviena Straight is 41,7 cm x 60cm. De dikte is 15cm. De kost van de betonstraatsteen is 36 euro per vierkante meter, zonder vervoer en btw.