Bouwen / Verwarming

Bewaar de zon in de grond

Warmte opslaan in de grond is geen nieuw gegeven. Geothermische systemen zijn op het principe gestoeld. Maar de Nederlandse bedenkers van het Ecovat geven het concept een hoge mate van efficiëntie.

Het Ecovat is een ondergronds buffervat dat thermische energie in water opslaat. Die warmte kan dan ’s winters worden gebruikt voor ruimteverwarming. Het systeem is gebaseerd op een vat-in-vat principe. In de betonnen (dubbelwandige) wanddelen zijn leidingen opgenomen voor de energie-uitwisseling. De segmenten in het vat kunnen op verschillende temperaturen worden geladen en ontladen.

Het Ecovat is dus een gesloten systeem. Dat maakt het niet alleen goedkoper, maar ook efficiënter in gebruik. De efficiëntie dankt het buffervat vooral aan zijn grootte. In een half jaar tijd zou de temperatuur van het water in het vat gemiddeld met slechts 10 procent dalen. Het vat maakt gebruik van de natuurlijke gelaagdheid van water. Deze zogeheten stratificatie ontstaat doordat warmer water lichter in gewicht is en daardoor opstijgt. De verschillende temperatuurlagen mengen zich daarbij niet.

Het prijsvoordeel zit in het feit dat het buffervat de gelaagdheid in het buffervat niet verstoort. Bestaande systemen voor thermische opslag gebruiken energie om het water in en uit het vat te verpompen. Daardoor vermengt het water zich met koeler water, waardoor er een lagere gemiddelde temperatuur in het vat ontstaat. 

Het Ecovat opslagsysteem kan dicht bij de gebruikers onzichtbaar in de bodem worden aangebracht. Boven op het systeem kunnen gewoon andere voorzieningen komen zoals parkeerplaatsen of groenvoorzieningen.

Volgens berekeningen levert een vat met een inhoud van 18 500 m3 een jaar lang warmte voor 200 tot 300 woningen, afhankelijk van de isolatiegraad van de woningen.