ing 33594 19367
Bouwen / Materialen

Zuiveren jouw dakpannen ook de lucht?

Luchtvervuiling is een sterk groeiend probleem in verstedelijkte gebieden. Die vervuiling is vooral te wijten aan stikstofoxide. De vervuilende bestanddelen werken verzuring in de hand en liggen mee aan de oorzaak van smog. Titaandioxide heeft de eigenschap om stikstofoxide af te breken. Studenten aan het Bourns College of Engineering hebben niet alleen een coating ontwikkeld om het titaandioxide op dakpannen aan te brengen. Ze hebben ook het nodige cijfermateriaal dat de werking van de coating wetenschappelijk onderbouwt.

Uit het onderzoek van de studenten blijkt dat een gecoat dak van gemiddelde oppervlakte jaarlijks evenveel stikstofoxiden elimineert als een wagen die 18 000 km rijdt produceert. Wanneer ze dat extrapoleren naar één miljoen huizen, zijn de dakpannen met een coating van titaandioxide goed voor een dagelijkse eliminatie van 21 ton stikstofdioxide. 

De studenten zijn zeker van hun stuk omdat ze via onderzoek metingen hebben gedaan naar de werking van het titaandioxide. Ze plaatsten daartoe meerdere pannen met verschillende hoeveelheden titaandioxide in een kamer die ze vervolgens vulden met stikstofoxiden. Met behulp van ultraviolet licht simuleerden ze de zon. Hierdoor activeerde de coating zichzelf, waardoor de stikstofoxiden werden afgebroken. Uit de metingen bleek dat de coating van titaandioxide 88 tot 97% van de stikstofoxiden in de lucht afbreekt. De dikte van de coating maakt daarbij geen verschil. Het is vooral de oppervlakte die van belang is.