vmzinc 29688 slider
Bouwen / Materialen

VMZ Staande naad ontvangt DUBOkeur

VMZinc werd onlangs bekroond met het DUBOkeur-label voor DUurzaam BOuwen. Het NIBE (het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) riep het bekledingssysteem VMZ Staande naad in zink van VMZinc uit tot een van de meest milieuvriendelijke dak- en gevelbekledingsmaterialen.

Het evaluatie- en quoteringssysteem van het NIBE geeft VMZ Staande naad zelfs een ecologische voorsprong op, bijvoorbeeld, dakbedekkingen in riet of keramische dakpannen en op gevelbekledingen in staal of aluminium.

Duurzaam bouwen 

Om de ecologische prestaties van verschillende materialen binnen een bepaalde bouwtoepassing met elkaar te vergelijken, begint NIBE steevast met het opmaken van een LevensCyclusAnalyse (LCA). Hierbij wordt een product beoordeeld gedurende al zijn levensfasen: van de energie die nodig is om het basismateriaal te ontginnen en de energie die de bouwoplossing vergt voor zijn productie, over de levensduur van het product en de mate dat het – bijvoorbeeld door zijn isolerende eigenschappen –  bijdraagt tot de reductie van  CO2-uitstoot van gebouwen, tot en met zijn recycleerbaarheid. 

Schaduwkosten

De resultaten van deze diverse deelanalyses worden door het NIBE via een rekentool vertaald in zogenaamde ‘schaduwkosten’ van een product. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer een product is.

Met schaduwkosten van € 2,56 voor de toepassing dakbedekking scoorde een dak in VMZ Staande naad – in Nederland een ‘zinken felsdak’ van VMZinc genoemd – met een dikte van 0,7 mm beter dan bijvoorbeeld rieten schroefdaken of keramische dakpannen met 75 mm overlap, twee dakbekledingsmaterialen die de DUBOkeur®-bovengrens niet eens halen.

Hetzelfde geldt voor VMZ Staande naad toegepast als gevelbekleding – in Nederland betiteld als een VMZINC-felsgevel – van 0,8 mm dik. Met schaduwkosten van € 2,48 voor de toepassing gevelbekleding neemt VMZINC een opvallende ecologische voorsprong op (alle types) staal en (alle types) aluminium. 

“Dak- en gevelbekleding in VMZinc behoren vanuit milieuoverwegingen tot een van de beste productkeuzes”, licht het NIBE de DUBOkeur®-toekenning toe, “en verdienen daarom beide het DUBOkeur®-label. De belangrijkste oorzaak voor de lage milieubelasting is de lange levensduur van het materiaal. Met een verwachte levensduur tot 100 jaar gaat het langer mee dan veel van de alternatieven. Bovendien is zink een materiaal dat zeer goed te recycleren is.”  

Ecologische troeven 

Als materiaal voor bouwtoepassingen heeft zink inderdaad intrinsiek al onmiskenbare ecologische troeven.

  • Een 100% recycleerbaar is, maar dat ook effectief wordt gerecycleerd.
  • Minder energiebelastend. Het verbruikt minder energie dan nodig is voor de productie van koper, aluminium en roestvrij staal bijvoorbeeld.
  • Een zeer lange levensduur, namelijk tot honderd jaar