Bouwen / Materialen

Alternatief voor duur drinkwater

Gemiddeld verbruikt de Belg 100 l kraantjeswater per dag, op jaarbasis geeft dit zo’n 84.000 l per gezin, wat ongeveer gelijk is aan een zwembad van 13 m lang op 4 m breed en 1,50 m diep. Als je dan nog weet dat de totale drinkwaterprijs tussen 2005 en 2011 met 64% gestegen is (cfr studie FOD Economie), dan kan je je echt beginnen afvragen waarmee je bezig bent en of er geen betere alternatieven bestaan. 

Drinkbaar water wordt een kostbaar goed, daarom is het aangewezen om er spaarzaam en doordacht mee om te springen. Het scheiden van de afvloei van het regenwater en het afvalwater dat in de riolering terechtkomt, is daar een voorbeeld van. Regenwater kan voor veel toepassingen aangewend worden, van sanitaire toepssingen tot hergebruik in de tuin voor besproeiing of fonteinen. Daarvoor moet het echter van goede kwaliteit zijn. Derbigum heeft daar oplossingen voor. 

Zuiver water recupereren

Een plat dak is perfect geschikt voor de recuperatie van regenwater mits het bekleed is met de juiste dakbedekking. Derbigum zich toegelegd op de ontwikkeling van een bitumen dakbaan speciaal voor de recuperatie van regenwater : Derbigum® Aquatop.

Deze bitumen dakbaan is aan de bovenkant voorzien van een donkergrijze acrylcoating die de opvang van regenwater, afkomstig van het dak, perfect toelaat. De tegenhanger van het WTCB in Duitsland, het MFPA in Leipzig (Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH), heeft hier trouwens onderzoek naar gedaan en een certificaat uitgereikt. Hierin wordt bevestigd dat het regenwater afkomstig van deze daken pH-neutraal is en dus uitstekend kan hergebruikt worden.