Bouwen / Domotica

Alles onder controle

Met Stop & Go Connected stelt Legrand een volgende oplossing voor binnen Eliot, het Legrand-programma voor geconnecteerde elektrische apparatuur. Dit modulaire product is een veiligheidsinrichting gekoppeld aan de differentieelschakelaar in de woning. Dankzij een geïntegreerde wifi-module en de speciale Legrand Power On-applicatie kunnen gebruikers de elektrische installatie van de eigen woning vanop afstand bedienen.


Stel, door een onverwachte elektrische storing op het net, is de differentieelschakelaar in de woning afgesprongen en is uw volledige installatie spanningsloos. Wanneer er niemand aanwezig is, kunnen bewoners bij hun thuiskomst wel eens voor onaangename verrassingen komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan ontdooide voedingswaren in de diepvries.

Niet alleen zal Stop & Go Connected u dan op de hoogte brengen van het probleem, het systeem zal tevens de isolatietoestand van de elektrische installatie testen om te checken of er sprake is van een permanente storing. Is deze controle gebeurd, dan krijgt u via de Legrand Power On  app een signaal op uw smartphone. Geen permanente storing? Dan kan u de afgesprongen differentieelbeveiliging vanop afstand opnieuw inschakelen. Is er toch een permanente storing? Dan ontvangt u het signaal, maar kan u om veiligheidsredenen niet zelf ingrijpen en kan u uw installateur verwittigen.

Continuïteit

Stop & Co Connected kan naar keuze worden gebruikt voor koppeling met de differentieelbeveiliging van de woning, of met één enkele kring zoals bijvoorbeeld een verlichtinskring of de elektrische kring waar je diepvries op staat. Wanneer u voor de eerste optie gaat (hoofddifferentieel), is het aangeraden een UPS te integreren zodat bij een stroompanne de continuïteit van het wifi-netwerk verzekerd is.

Stop & Go Connected is uitgerust met een wifi-module met geïntegreerde antenne. Hierdoor kan via het internet met elke smartphone, waarop de app Legrand Power On is geactiveerd, worden gecommuniceerd. De app is te downloaden via Google Play en App Store en is in enkele intuïtieve stappen gemakkelijk te configureren.