zonnepanelen lucht zon blauw
Bouwen / Technieken

Coating verhoogt rendement van zonnepanelen

Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn contradictorisch in hun werking. Ze hebben zonlicht nodig om elektriciteit te produceren, maar tegelijkertijd verlaagt hun rendement door de opwarming via dat zonlicht. Wetenschappers aan de universiteit van Stanford beweren een coating ontwikkeld te hebben die dat rendementsverlies wegwerkt.

Fotovoltaïsche zonnepanelen produceren elektriciteit uit zonlicht. De zonnestralen die op de panelen invallen bevatten ook infrarood licht. Dat draagt niet bij aan de elektriciteitsproductie, maar warmt daarentegen de panelen op. Hoeveel te warmer de panelen worden, des te lager hun rendement is. Wie het rendementsprobleem wil oplossen, moet dus wat aan de opwarming van de panelen doen. De meest gebruikte oplossing is het monteren van de panelen op het dak, zodat er convectie mogelijk is tussen de panelen het dakvlak. Zo ontstaat er een zekere vorm van koeling.

Engelse wetenschappers zochten verder op deze problematiek. Zo ontdekten ze dat een coating uit siliciumdioxide de infraroodstralen afbreekt. De laag laat wel het zichtbare licht door. Zo blijft de opwarming van de panelen beperkt, en kunnen ze meer energie opwekken. Tijdens de eerste testen met de nieuwe coating werd een temperatuurverlaging van 11°C opgemeten. Het rendement van de zonnepanelen steeg daardoor met 1%.