Bouwen / Isolatie

Zin en onzin van te veel of te dik isoleren

(c) Isover

Luchtdicht en geïsoleerd bouwen moeten ons energieverbruik drastisch achteruit doen gaan. Bijzonder mooi in theorie, maar of dit ook zo in de praktijk wordt omgezet? “Veel hangt ervan of de plaatsing kwaliteitsvol gebeurt”, zegt Bert Vanderwegen, ir Architect en technisch adviseur bij Pixii.

Is de laagste U-waarde ook beter?

De eerste vraag luidt of de minimaal vereiste U-waarde 0,24 W/m².K niet overtroffen kan worden. Bert Vanderwegen: “Wij raden aan te streven naar 0,15 W/m².K. Studies in op dracht van het VEA (Vlaams EnergieAgentschap) tonen aan dat 0,20 W/m².K de meest kostenoptimale U-waarde is, beter dan de vereiste 0,24 dus. Andere studies (bv. het onderzoeksproject BEP 2020) hadden het over U-waardes tussen 0,15 en 0,20 W/m².K.”

Hoe vertaalt zich dat dan naar isolatiediktes?

 “Dat hangt af van het materiaal, niet alleen van het soort materiaal (PU, glaswol,…) maar ook van het merk en het type. De ene minerale wol scoort al (iets) beter dan de andere. We zien dat de eerste centimeters de meeste impact hebben. Als je van een niet geïsoleerde muur naar een goed geïsoleerde muur gaat, levert dat een drastische impact op. Maar ook als je een tamelijk goed geïsoleerde muur nog verder kan isoleren, hoef je die investering om een nog betere isolatie na te streven niet te laten voorbijgaan.”
 

Waarom moeten we die extra centimeters isolatie toch realiseren? “Gebouwen gaan lang mee. Het duurt decennia voor we een deel van de gebouwschil opnieuw aanpakken. Zoals dan gezegd wordt: “Als je iets doet, doe het dan goed. Milieudoelstellingen op lange termijn vragen om maatregelen die niet altijd kostenoptimaal zijn of die een langere terugverdientijd hebben", aldus Bert Vanderwegen.


(c) Knauf

Een slechte uitvoering

Een goed isolatiemateriaal en een minimale U-waarde zijn twee voorname zaken. Rest er nog een goede plaatsing. Wat betreft de uitvoeringskwaliteit laat menig aannemer steken vallen op de werf. “Wat zijn we met een betere isolatie als deze niet goed wordt geplaatst en er luchtlagen tussen zitten of kieren het resultaat zijn?”, vraagt Bert Vanderwegen zich af.

Een verkeerde plaatsing veroorzaakt wind- en luchtlekken, waardoor de thermische prestaties ondermaats zullen zijn. De isolerende waarde van slecht geplaatst isolatie is soms maar de helft of in een aantal gevallen zelfs maar een kwart van dezelfde isolatielaag als die goed geplaatst werd.”

Ook vocht kan een heuse spelbreker vormen wanneer de isolatie slecht geplaatst is. Wanneer de isolatie te vochtig wordt, vormt dat nadelen voor het materiaal:

  • De warmtegeleidbaarheid van het materiaal wordt groter
  • Het isolatiemateriaal degradeert omwille van vervorming, verzakking, veroudering en schimmelvorming
  • Aantasting van aanpalende materialen zoals houten constructies

Cellenglas vormt als enige isolatiemateriaal de uitzondering: het zal zijn isolatiewaarde behouden als het vochtig wordt.

(c) Foamglas

5 tips voor een goede isolatie

  1. Zorg dat alle isolatielagen goed op elkaar aansluiten: alle platen/dekens mooi tegen elkaar, zonder kieren en spleten. Er mogen zich geen luchtlagen vormen. Ook alle aansluitingen van de ene met de andere isolatielaag moeten correct wind- en luchtdicht gemaakt worden.
  2. Let ook op mortelresten tussen de isolatieplaten/-dekens.
  3. De buitenzijde van de isolatie moet winddicht zijn. Bij hellende daken houdt dit in dat het onderdak ofwel een 4-zijdige tand- en groefverbinding heeft of dat de overlappingen van het onderdak afgekleefd moeten worden. Bij spouwmuren moeten de overlappingen van de isolatie afgekleefd worden.
  4. De binnenzijde van de isolatie moet luchtdicht zijn. Alle overlappingen en alle aansluitingen van het dampscherm met andere constructiedelen en alle doorboringen (voor leidingen, kabels…) moeten luchtdicht afgekleefd worden.
  5. Gebruik de juiste materialen voor de juiste toepassing. Dit geldt zowel voor isolatiematerialen als voor de materialen waarmee je de wind- en luchtdichting verzorgt. 

En tot slot

Leg offertes naast elkaar. Er is wel degelijk een reden waarom de ene aannemer goedkoper is dan de andere. Bekijk bij elke offerte wat er inbegrepen is in de prijs.