Bouwen / Concepten

Van smart living naar smart assisted living

Foto: assistentiewoningen Felix Brouwershof

Vastgoedexperts voorspellen een grondige wijziging inzake woontrends in 2018. Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck heeft het over een hybride toekomst waarbij er gekozen wordt voor compacte huizen of – beter nog – appartementen. De appartementen worden pakweg 10% kleiner en zullen niet langer voorzien worden van een klassieke verwarmingsketel. Geothermische netwerken doen hun intrede. De technologische evolutie staat eveneens niet stil en zorgt ervoor dat heel wat projectontwikkelaars appartementen ook levensloopbestendig gaan inrichten én uitrusten.

Smart Assisted Living

Bij levensloopbestendig wonen denkt men meteen aan brede deuren, drempelloze overgangen en een aantal vaak stigmatiserende zorggerelateerde elementen zoals beugels en handvaten. Maar niets is minder waar, door een combinatie van slimme technologie en een moderne bekabeling kunnen projectontwikkelaars vandaag smart living appartementen aanbieden, die technologisch kunnen meegroeien met de noden en behoeften van haar bewoners. De Belgische hard- en softwareproducent IPBuilding is hiermee niet aan haar proefstuk toe en leverde intussen meer dan 1300 bouwprojecten op.

 “IPBuilding realiseert vandaag Smart Living woonomgevingen, hierbij worden alle technieken gecombineerd op één digitaal platform. Bewoners kunnen verlichting, multimedia, zonnewering, beveiliging, toegang,... bedienen vanop een touchscreen in de woning, maar evengoed vanop afstand via een tablet of smartphone. Dit zorgt voor meer comfort, veiligheid en een reductie van het energieverbruik,” aldus Michael Van Buggenhout van IPBuilding.

Noden en behoeften wijzigen bij het ouder worden. Gebruiksgemak, veiligheid en opvolging nemen dan een prominente plaats in. “Wanneer de situatie zich voordoet, kunnen we zonder breek- of kapwerken assistentieve technologie toevoegen aan het reeds aanwezige IPBuilding Smart Living systeem. Het gaat bijvoorbeeld om het toevoegen van een intelligent noodoproepsysteem. Senioren kunnen via een draadloze alarmknop, een knop op de touchscreen of via een hals/polsband makkelijk contact opnemen met een persoon naar keuze. Dit kan familie zijn, maar evengoed een professionele hulpverlener zoals een dienst thuisverpleging.

Met andere woorden, na jaren te hebben genoten van de voordelen van Smart Living, kunnen bewoners naadloos overgaan naar Smart Assisted Living. IPBuilding ontwikkelde ook een aangepaste layout voor én samen met ouderen die intussen succesvol wordt toegepast in verschillende Smart Assisted Living projecten én in verschillende complexen van assistentiewoningen.

Op maat van de doelgroep

Heel wat projectontwikkelaars, die appartementen ontwikkelen en in de markt zitten, nemen het concept ‘levensloopbestandig wonen’ vandaag al mee in de opzet van hun projecten. “Projectontwikkelaars beseffen dat Vlamingen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Het overgrote deel van de kopers van appartementen in Vlaanderen is trouwens ouder dan 50. Het aanbieden van assistentieve techologie in appartementen is dan ook niet langer een must, maar echt een noodzaak geworden om projecten te laten slagen.

Foto: assistentiewoningen Pallemanstraat, Kapellen