slider
Bouwen / Concepten

BE REEL! geeft een boost aan diepgaande renovaties van woningen

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein en Peter Cabus, secretaris- generaal van het Vlaams Departement Omgeving, geven vandaag de aftrap van het BE REEL! project. 

BE REEL! staat voor “Belgium Renovates for Energy Efficient Living” en werd geselecteerd voor ruim 8.3 miljoen euro financiële steun vanuit het LIFE fonds van de EU. Het project, dat loopt van 2018 tot 2024, zal een forse impuls geven aan de ambitieuze Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën 2050. Die strategieën stellen een gemiddelde daling van het energieverbruik met 75% en een sterke verhoging van de productie van hernieuwbare energie voorop.

Op dit moment voldoet amper 2% van de Belgische woningen aan de langetermijndoelstelling voor 2050. Er is dus een enorm potentieel voor energiebesparingen en voor de reductie van broeikasgasemissies.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Vlaanderen en Wallonië zetten alles op alles om hun verouderde woningen energiezuiniger te maken. Maar het proces gaat traag.  Ik reken erop dat een project als BE REEL! de  overgang naar een koolstofarm en energie-efficiënt woningbestand zal versnellen. Ook de economie en de werkgelegenheid zullen er wel bij varen. ”

Het ambitieuze en grootschalige project bestaat uit meer dan 50 deelprojecten en voorziet onder meer in de ontwikkeling van tools (digitale woningdossiers, renovatieadvies), in diepgaande renovaties van bijna 8.600 woningen, in het opbouwen en breed verspreiden van kennis en methodieken voor renovaties, in het uitwerken van nieuwe (ondernemings)modellen voor de uitvoering en financiering van renovaties en in het voeren van grootschalige communicatie- en marketingcampagnes.

Eddy Deruwe (BE REEL! coördinator): “BE REEL! zet sterk in op de ontwikkeling en de groei van lerende netwerken rond diepgaande renovaties. Met als doel te komen tot meer kennis en capaciteit bij verbouwers, bouwprofessionals en adviesverleners, vormen ze de ruggengraat voor de ondersteuning van de renovatiestrategieën.”

De BE REEL! project-partners zijn het Vlaams Energieagentschap, Departement Omgeving,  Département de l’Energie et du Bâtiment durable (DG04), vijf steden (Gent, Antwerpen, Mechelen, Mouscron en La Louvière), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Peter Cabus: “BE REEL! is een schitterend voorbeeld van hoe samenwerking tussen de gewesten, tussen het Europese, regionale en lokale beleidsniveau en met de stakeholders het beleid kan versterken.”

Het BE REEL! kick off evenement vindt plaats in het nieuwe Vlaams Administratief centrum in Brussel: het Herman Teirlinckgebouw, het grootste lage-energie kantoorgebouw van België.