1305 parkwijk groeningen zicht slider
Bouwen / Concepten

Eerste ‘woonwal’ in ons land

Wonen op enkele meters van de snelweg, het lijkt op het eerste gezicht een ietwat ongezond idee. Een nieuw innovatief woonproject van projectontwikkelaar Extensa Group maakt echter duidelijk dat het dat helemaal niet hoeft te zijn. Langs de E19 in Kontich wordt zo werk gemaakt van de allereerste woonwal in ons land, een vernieuwend woonconcept dat komt overgewaaid uit Nederland en het mogelijk moet maken om de schaarse ruimte in onze stedelijke gebieden efficiënter en slimmer te benutten.

De woonwal is een superisolerende muur met woningen in die het geluid en luchtvervuiling van de snelweg drastisch moet verminderen. Deze ‘dove muur’ bestaat uit akoestisch absorberend materiaal en is 13 meter hoog en 650 meter lang. De gesloten schermwand heeft wel ramen om de lichtinval en het uitzicht te bevorderen. Het idee komt alvast overgewaaid uit Nederland. Onder meer in Goirle, net over de grens, staat al acht jaar een woonwal van 700 meter lang met in totaal 170 woningen. Het systeem reduceert de geluidshinder van de nabijgelegen snelweg enorm, net zoals het ook de luchtvervuiling tegenhoudt.

In ons land komt de eerste woonwijk met een woonwal - genaamd Parkwijk Groeningen - vlakbij de E19 in Kontich. Vooraleer de plannen geconcretiseerd werden, liet de projectontwikkelaar in samenspraak met de gemeente het hele concept grondig onderzoeken door de Vlaamse Instelling voor Technisch Onderzoek (VITO) en door Technum, een autoriteit op het vlak van geluidsonderzoek. De resultaten zijn opmerkelijk: de woonwal zal voor heel wat minder geluidshinder en luchtvervuiling zorgen dan vandaag kan gemeten worden op dezelfde plaats.

Onder de geluidsnorm

Op het terrein is op dit moment sprake van gemiddeld 70 decibels omgevingslawaai, met pieken die nog een pak hoger gaan. Dat is vergelijkbaar met het lawaai van een stofzuiger die vlak naast je staat kabaal te maken. Eens de woonwijk - en dus ook de woonwal - er staat, zal het omgevingsgeluid in het hele gebied achter de woonwal drastisch dalen tot 55 decibels en minder. Daarmee voldoet het plan aan de meest strenge norm in België. Het geluidsniveau zal dan overeenkomen met dat van een rustige woonwijk.

Gezondere lucht

Niet alleen de geluidshinder wordt aangepakt, de woonwal verbetert ook de luchtkwaliteit voor de hele omgeving. Fijnstof is één van de belangrijkste oorzaken voor een slechte gezondheid en kost elke Belg gemiddeld één gezond levensjaar. De studie van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technisch Onderzoek, is op dat vlak indrukwekkend. Achter de woonwal zal sprake zijn van een afname van 20 tot 40 procent van het fijnstof afkomstig van de snelweg.

Voorbeeldproject

Dankzij het concept van de woonwal zal het mogelijk worden om aangenaam langs de snelweg te wonen. En dat is niet onbelangrijk in een regio als Vlaanderen met zo’n 1.000 km snelweg en bijna het dichtste wegennet van Europa. Het hele project kan alvast rekenen op de steun van de Antwerpse masterplanner en stedenbouwkundige Peter Vermeulen. De bezieler van het project spreekt van een erg efficiënte invulling van de schaarse open ruimte.

De bouw van de eerste woonwal in ons land kan op bijval rekenen van de verschillende overheden. De bouwwerken kunnen starten vanaf eind 2017. De nieuwe woonwijk zal in totaal 651 wooneenheden bevatten, waar zo’n 1.330 mensen hun intrek in zullen nemen.