Bouwen / Tips en advies

6 op 10 Vlaamse woningen is toe aan een BENOvatie

6 op 10 Vlaamse woningen zijn toe aan een BENOvatie. Dat blijkt uit de resultaten van de recente REG-enquête die minister Bart Tommelein tijdens de openingspersconferentie van de bis-beurs onthulde.

Uit deze tweejaarlijkse bevraging waarmee het Vlaams Energieagentschap wil nagaan in hoeverre de Vlaamse bevolking zich niet alleen bewust is van het maatschappelijk belang van het rationeel omgaan met energie, maar eveneens of zij dat ook daadwerkelijk doet en waaraan dit keer 1.020 huishoudens deelnamen, blijkt anno 2017 reeds 85% van de Vlaamse woningen geheel of gedeeltelijk over dak- en/of zolderisolatie te beschikken. In 2013 en 2015 was dat respectievelijk 80% en 82%. Van 47% van onze woningen zijn de muren geïsoleerd (tegenover 45% in 2013 en 47% in 2015), iets meer dan 1 op 3 heeft vloerisolatie (tegenover 31% in 2013 en 34% in 2015) en 21% beschikt over kelderisolatie (tegenover 15% in 2013 en in 2015). 

Wat de totale energieprestatie betreft, zijn de resultaten minder rooskleurig: 6 op de 10 woningen scoort hiervoor een onvoldoende. De reeds gerenoveerde woningen blijken vaker niet (!) over muur-, kelder- en vloerisolatie te beschikken dan de niet-gerenoveerde woningen.  

Als naar renovatieplannen wordt gevraagd, blijken Vlamingen bereid zijn te investeren in dakisolatie, een zuinige ketel, PV-panelen en beglazing. 1 op 3 van de Vlaamse gezinnen heeft in de komende 5 jaar minstens 1 investeringsplan. De overige 67% plant geen investeringen.

Betere renovaties

Om de renovatiegraad van ons woningpatrimonium op te drijven en de energieprestaties ervan sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld in 2015 de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact onderschreven. Finale doelstelling is om tegen 2050 elk bestaand huis en elk appartement even energiezuinig te krijgen als een nieuwbouwwoning van vandaag. 2050 lijkt misschien nog veraf, maar in bouwtermen is dat eigenlijk al overmorgen. Daarom moeten we vandaag al anders gaan denken over renoveren, en moeten we in plaats van ‘gewoon’ te renoveren nu al energiezuiniger renoveren.

Als roepnaam heeft het VEA in 2016 de term BENOveren gelanceerd. BENOveren staat voor Beter rENOveren. Bouwheren die hun woning willen moderniseren, doen dat het best ineens goed, met oog op lange termijn. Zo profiteren ze snel en optimaal van een lagere energiefactuur, een hoger comfortgevoel, een gezonder binnenklimaat én een esthetische meerwaarde van hun woning. Een geBENOveerde woning blijft bovendien langer zijn marktwaarde behouden én stoot veel minder CO2 uit.  

Met de steun van de hele bouwwereld

Mooie woorden zijn echter niets waard zonder concrete daden. Wat betekent BENOveren in de praktijk? Waarop moeten verbouwers vooral letten? Welk traject volgen ze het best? Hoe vinden ze de geschikte aannemer of architect? Hoe kiezen ze de meest aangewezen materialen en technieken? En hoe kan de meerprijs van BENOveren worden gedrukt?

Om hierop een antwoord te geven, hebben de belangrijkste stakeholders uit de bouwsector het voorbije jaar al tal van initiatieven genomen:

  • Het VEA: de uitgave van de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’, en de sensibiliserende campagne ‘Ik BENOveer’, met bekende Vlamingen elk met hun eigen BENOvatieargumenten.
  • De industrie: de website www.mijnBENOvatie.be die de kandidaat-BENOveerder helpt om, via 5 BENOvatiestappen, zijn BENOvatietraject uit te stippelen.
  • Eandis en Infrax geven premies om kandidaat-BENOveerders een financieel duwtje in de rug te geven: premies voor afzonderlijke BENOvatiemaatregelen, een BENOpass voor totaalrenovaties, gratis begeleiding door een BENOvatiecoach voor wie in groep BENOvatiewerken uitvoert.
  • De Confederatie Bouw spoort haar leden (aannemers, installateurs ...) aan om BENOvatievoorloper te worden en legt momenteel een lijst aan met aannemers die vertrouwd zijn met de BENOvatieprincipes.
  • Netwerk Architecten Vlaanderen en de Orde van Architecten – Vlaamse Raad: maken hun leden vertrouwd met de BENOvatieprincipes. NAV organiseert opleidingen, lanceerde de website renovatieadvies.be en spoort zijn leden aan om BENOvatievoorloper te worden.  

Precies daarom dat het VEA, enkele partners van MijnBENOvatie.be (Recticel Insulation, ISOVER, Wienerberger, Viessmann, Saint-Gobain Building Glass, Deceuninck, Renson, Axa Bank, VMZINC, Eternit, Gyproc, Soudal, Velux en Niko), Eandis en Infrax, de Vlaamse Confederatie Bouw, het Netwerk  Architecten Vlaanderen en de Orde van Architecten tijdens de openingsdag van de bis-beurs een Ik BENOveer-voorloperspancarte uit handen van Bart Tommelein, Viceminister-president, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, mochten ontvangen.