Bouwen / Energie

Vlaamse Energiecluster krijgt nieuwe naam

De Vlaamse Speerpuntcluster Energie lanceerde in aanwezigheid van Vlaams minister Philippe Muyters, haar nieuwe naam. Flux50 moet de samenwerking tussen bedrijven uit de energie-, IT- en bouwsector stimuleren, maar ook met kennisinstellingen, beleidsmakers en zelfs de eindgebruiker. 

Vanuit die filosofie dienden 71 geëngageerde partijen, onder wie 61 bedrijven, in september 2016 een aanvraag in om erkend te worden als Speerpuntcluster Energie door de Vlaamse Overheid.

In december 2016 kwam er groen licht voor de Vlaamse Energiecluster, die vandaag tot Flux50 wordtherdoopt.
Flux50, de speerpuntcluster van energiebedrijven, gaat innovatietrajecten opstarten in vijf thematische domeinen of innovatorzones:

  • Energiehavens
  • microgrids
  • multi-energietoepassingen op wijkniveau
  • energy cloud toepassingen en intelligente renovatie. 

De klemtoon ligt op de realisatie van internationaal vermarktbare slimme energietoepassingen. Flux50 gaat voor economische toegevoegde waarde, precies waar het clusterbeleid voor staat.

Nieuwe naam, eerste oproep

De nieuwe naam Flux50 klinkt internationaal en ambitieus. De ‘Flux’ verwijst naar elektrische stroom of warmtestroom, maar is tegelijk een breder concept. Onze organisatie kijkt immers voorbij het grid, bv. naar geïntegreerde energiestromen en slimme, digitale toepassingen. De ‘50’ in Flux50 verwijst naar de klimaatdoelstellingen tegen 2050, zeg maar de bredere maatschappelijke achtergrond van onze living labs en opschaalbare demonstratie-activiteiten. Het is de bedoeling om begin 2018 de eerste living labs op te starten.”

Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters was aanwezig bij de onthulling van de naam en het logo van Flux50: “We weten allemaal dat het energievraagstuk een van de belangrijkste uitdagingen van de toekomst is. Met het clusterbeleid zorgen we ervoor dat ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid de handen in elkaar slaan om een antwoord te vinden op die uitdagingen. Flux50 doet dit voor energie, VIL voor logistiek, SIM voor materialen en Catalisti voor chemie en kunststoffen. Het zijn de vier speerpunten van het clusterbeleid waarmee we een echte lange termijnstrategie willen uittekenen.”

Negen organisaties zetten hun schouders onder deze aanvraag: Smart Grids Flanders, Agoria, Voka, VCB, Pixii – Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, Living Tomorrow, iMinds, Universiteit Gent en EnergyVille.