Bouwen / Energie

Stroom uit een boom

Een kleine mechanische boom, zelfs zonder bladeren, meer is er volgens onderzoekers aan de universiteit van Ohio niet nodig om elektriciteit op te wekken. De namaakboom heeft genoeg aan kleine trillingen zoals voetstappen of een lichte bries om elektriciteit op te wekken.

De kunstmatige bomen van de onderzoekers zien eruit als een stam met takken. Ze zijn volledig gemaakt van elektromechanische materialen. Die materialen zijn in staat zelfs de kleinste trillingen op te vangen en om te zetten in elektriciteit. Dergelijke trillingen kunnen voortkomen van het verkeer op straat, of een gebouw dat lichtjes beweegt door de wind. Het is net die kinetische energie die de bomen benutten.

Experiment

De onderzoekers testten hun stelling door hun boommodel op een apparaat dat trillingen opwekt te plaatsen. Dat schudde de boom bij verschillende frequenties door elkaar. Dat leverde een elektriciteitsproductie van 2 Volt op. Hoewel dit nog een laag voltage is, toont dit experiment wel aan dat hun stelling klopt en dat uit kleine trillingen energie opgewekt kan worden.

Op korte termijn is de technologie bruikbaar om sensoren van energie te voorzien. De onderzoekers zoeken wel verder naar oplossingen om op langere termijn tot een hogere elektriciteitsproductie te komen.