engie heliatek zonnepanelen organisch slider
Bouwen / Energie

Engie plaatst zonnepanelen op de gevel

ENGIE installeerde fotovoltaïsche zonnepanelen van Heliatek op de muren en vensters van ENGIE Laborelec in Linkebeek, het onderzoekscentrum van de ENGIE Groep. ENGIE heeft de ambitie om de leider te zijn van de energietransitie en wil met het afronden van dit pilootproject deze ambitie verder versterken.

De energie van morgen zal niet langer op dezelfde manier geproduceerd en verbruikt worden zoals dat vandaag gebeurd. Het testen van deze opkomende technologie stelt de ENGIE Groep in staat om nieuwe innovatieve oplossingen in hernieuwbare energie en decentrale energieproductie te bestuderen.

Samen met haar partners AGC en SVK ontwikkelde Heliatek de organische films. De bedoeling van dit project is om na te gaan op welke manieren zonne-energie gebruikt kan worden in de architectuur van gebouwen. Deze installatie laat ook toe om de integratie van deze technologie in het gebouw te testen in een reële omgeving. De organische films werden op twee plaatsen geïnstalleerd.

Op de gevel en op de venstertabletten

De organische films van Heliatek werden rechtstreeks op het vezelcement van SVK op de gevel aan de zuidzijde van het gebouw van ENGIE Laborelec geïnstalleerd. Daarnaast werden er ook organische films geplaatst op de vensteroppervlakken van AGC aan de ingang van datzelfde gebouw. De organische films zetten zonne-energie om in elektriciteit. Een installatie als deze toont hoe elektriciteitsproductie kan worden gecombineerd met de verbetering van de esthetiek en het uiterlijk van bestaande gevels. In totaal bedraagt het organisch filmoppervlak in de voorgevel en de vensters van ENGIE Laborelec 50m2. Dit komt overeen met een geschatte jaarproductie van 2.300 kWh, of het elektrisch verbruik van een gemiddeld huishouden.

Organische zonnepanelen versus klassieke zonnepanelen

De organische zonnepanelen hebben niet geheel dezelfde structuur als de klassieke zonnepanelen. Ze zijn niet samengesteld uit silicium maar uit een zeer dunne koolstoflaag. De organische films zijn soepel, wat de installatie vergemakkelijkt. Ze zien eruit als tabbladen van plastic, maar ze zijn transparanter.

Andere projecten op komst

Er staan al nieuwe projecten tussen ENGIE en Heliatek op stapel. Na dit project bij ENGIE Laborelec plannen beide bedrijven om tegen oktober organische fotovoltaïsche films te installeren op de gebouwen van ENGIE Fabricom in Zwijndrecht.

Ook in Brussel wordt nagedacht over hoe de fotovoltaïsche films geïntegreerd kunnen worden in het gebouw van ENGIE.

Mogelijk op middellange tot lange termijn wordt verwacht dat organische zonnepanelen voor de woningbouw beschikbaar en toepasbaar is.

 

Zonnepanelen worden almaar efficiënter