drijvende zonnepanelen op water03
Bouwen / Energie

Drijvende zonnepanelen: de toekomst?

Voorstander van zonne-energie, maar wil je liever geen lelijke fotovoltaïsche panelen op je dak? Of is het technisch onmogelijk om pv-panelen op je dak te plaatsen? Dan is er hoopvol  nieuws. Het ziet er naar uit dat we in de nabije toekomst onze woning van elektriciteit kunnen voorzien, afkomstig van drijvende zonnepanelen.

Analisten van het IEA (Internationaal Energie Agentschap) voorspellen dat de zon tegen 2050 de meest gebruikte energiebron zal zijn. Ook de productiekosten zitten in dalende lijn. Binnen 35 jaar zouden deze niet hoger dan 2 eurocent per kilowatt/uur bedragen. 

drijvende zonnepanelen installatie REC

Niet alleen voor onze planeet aarde een geruststelling, maar meteen ook voor de volgende generaties die na ons komen. Dat zonnepanelen een steeds hoger rendement halen is ook goed nieuws. Ondanks al die positieve berichten, duikt er toch een voornaam probleem op. Namelijk de beschikbaarheid van oppervlakte voor plaatsing.  

Onvoldoende ruimte

Aan de hand van bepaalde criteria wordt bepaald of een land of regio geschikt is voor de plaatsing van grootschalige drijvende zonne-installaties. Welke parameters daarvoor in aanmerking komen? De beschikbare oppervlakte, toegang tot noodhulp, beschikbaarheid en toegankelijkheid van geschikte wateropperlvaktes en ook de bevolkingsdichtheid. Volgens de experts is het bv. voor Nederland en België meteen duidelijk dat ze met een bevolkingsdichtheid van 349 en 406 bewoners per km2 onvoldoende ruimte op overschot hebben. 

Zonneparken op het water

Maar wetenschappers en ontwikkelaars zitten niet stil. REC, een leverancier van energie-oplossingen op basis van zonne-energie, kondigde onlangs aan dat het succesvol zonnepanelen kan monteren in drijvende installaties. En dit met behoud van identieke standaarden inzake betrouwbaarheid, performantie en kwaliteit als bij montage op daken of op de grond.

En dat opent mogelijkheden. Want door zulke drijvende installaties te plaatsen zijn investeerders en gebruikers zeker van een productiviteit op lange termijn. Hoewel België over minder open water beschikt dan bv. Nederland, zijn er toch over het hele land meerdere kleinere waterpartijen te vinden die geen onmiddellijk economisch of toeristisch nut hebben. 

Onder meer zou kunnen gebruikt gemaakt worden van sites voor de opslag en verwerking van afvalwaters, ook bij bedrijven, irrigatie-opslag bij agrarische bedrijven, stuwmeren of aquacultuur-projecten. Een andere troef van het plaatsen van panelen in het water is dat de schaduw de fotosynthese in het water belemmert. Daardoor wordt niet alleen algengroei afgeremd maar wordt ook het verdampingsproces afgeremd. En dat is vooral in droge regio’s een meer dan welkom voordeel.

Weinig oppervlakte, hoog rendement

Om je een idee te geven over het rendement van een drijvende installatie met zonnepanelen: een open water oppervlakte dat zo groot is als een voetbalveld (10 000m2) met een drijvende zonne-energie-installatie van 870 kilowatt zou maar liefst 740MWh kunnen leveren. Goed om in de energiebehoeften van maar liefst 210 gezinnen te voorzien. 

Niet alleen in onze contreien zouden drijvende installaties met zonnepanelen een meerwaarde kunnen betekenen, maar ook wereldwijd biedt het enorm veel potentieel om mensen de energie te leveren die ze nodig hebben.