Bouwen / Tips en advies

Wonen boven winkels aanmoedigenWie vandaag een leegstaand winkelpand ombouwt tot woning, kan drie jaar vrijstelling krijgen op de onroerende voorheffing. De maatregel mist echter zijn doel, omdat de voorwaarden te streng zijn. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein wil de regelgeving daarom versoepelen, en de vrijstelling ook uitbreiden naar appartementen boven winkels.

In België staat ongeveer tien procent van de winkelpanden leeg, dat is bijna een verdubbeling tegenover 2009. In Oostende gaat het over 200 panden, in Gent over een kleine 500, in Antwerpen loopt het aantal zelfs op tot 1.400. Om die leegstand tegen te gaan, kan je in Vlaanderen drie jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen (de jaarlijks belasting gebaseerd op het kadastraal inkomen) als je een leegstaande winkel ombouwt tot woning.

De maatregel mist echter zijn doel. Jaarlijks zijn er slechts 30 à 40 aanvragen, waarvan er door de strenge voorwaarden maar een tiental kunnen worden goedgekeurd. Zo komt een leegstaand pand vandaag pas in aanmerking als 50% van de oppervlakte werd gebruikt als winkel. Die voorwaarde wil Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein schrappen. In overleg met bevoegde collega’s Liesbeth Homans, Vlaams minister van Wonen, en Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie, wil hij de vrijstelling ook graag uitbreiden naar appartementen boven winkels, om de leegstand in kernwinkelgebieden aan te pakken.

Bart Tommelein: ‘Wetgeving waar geen gebruik van gemaakt wordt, kan je best afschaffen of aanpassen. Aangezien leegstand van winkelpanden nog steeds toeneemt, stel ik voor om de vrijstelling van de onroerende voorheffing te versoepelen en uit te breiden.’